THÔNG BẠCH Tổ chức Kỷ niệm và Hội thảo 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Toogle template customization
Toggle top modules
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
PHATGIAOHOC.COM
THÔNG BẠCH Tổ chức Kỷ niệm và Hội thảo 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam PDF. In Email
Viết bởi internet   
Thứ năm, 07 Tháng 7 2011 12:59

THÔNG BCH
Tổ chức Kỷ niệm và Hội thảo 30 năm thành lập

Giáo hội Phật giáo Việt Nam
(07/11/1981 – 07/11/2011)

Kính gởi :  - Ban, Viện Trung ương GHPGVN

- Ban Trị sự các Tỉnh – Thành hội Phật giáo

Năm 1975, hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, giang sơn nối liền một dãy, Bắc Nam sum họp một nhà. Năm 1981 lịch sử, cơ duyên hội đủ tất cả các tổ chức, Hệ phái Phật giáo Việt Nam đã thực hiện sự nghiệp thống nhất Phật giáo cả nước, từ ngày 04 – 07/11/1981, tại chùa Quán Sứ - Thủ đô Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chính thức được thành lập.

Qua 06 nhiệm kỳ hoạt động, GHPGVN đã không ngừng phát triển bền vững và ổn định về mọi mặt từ Trung ương đến địa phương, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển xã hội Việt Nam trên bước đồng hành cùng dân tộc và cộng đồng Phật giáo thế giới trong ba thập niên qua.

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 Khóa VI Trung ương GHPGVN.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự sẽ tổ chức Lễ Kỷ niệm và hội thảo 30 năm (07.11.1981 – 07.11.2011) ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để đánh giá những thành quả đạt được trong 30 năm qua của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, hoạch định chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) của GHPGVN, chuẩn bị Đại hội (Hội nghị) Ban Đại diện Phật giáo Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh, Đại hội các Tỉnh, Thành hội Phật giáo và tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, như sau:

I. LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2011) :

1. Thời gian:

+ Trung ương Giáo hội: Tổ chức Lễ Kỷ niệm vào ngày 07/11/2011.

+ Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo: Tổ chức Lễ Kỷ niệm từ ngày 01 - 07/11/2011.

2. Địa điểm:

– Tại Trung ương: Tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội.

– Các Tỉnh, Thành hội sẽ do Ban Trị sự ấn định địa điểm tổ chức.

3. Chương trình Lễ Kỷ niệm: (áp dụng chung cho Trung ương và địa phương)

– Niệm Phật cầu gia bị.

– Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.

– Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự.

– Tuyên đọc Thông điệp Kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Diễn văn Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

– Tặng hoa chúc mừng.

– Báo cáo thành quả đạt được qua 6 nhiệm kỳ của Trung ương Giáo hội.

– Báo cáo thành quả đạt được của địa phương từ ngày thành lập Ban Trị sự đến nay (dành cho các Tỉnh, Thành hội tổ chức tại địa phương).

– Phát biểu của Lãnh đạo chính quyền Trung ương và địa phương.

– Đạo từ của Ban Chứng minh.

– Cảm tạ của Ban Tổ chức.

4. Nội dung các biểu ngữ:

a. Biểu ngữ treo ngoài cổng chính:

Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(07/11/1981 – 07/11/2011).

b. Pano trong hội trường:

- Trước cửa Hội trường: “Chào mừng Quý Đại biểu về dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN”.

- Chính giữa hội trường: “Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(07/11/1981 – 07/11/2011)”.

- Hai bên hội trường:

+ Đoàn kết hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội.

+ Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật.

5. Một số công tác liên quan Đại lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN:

- Tổng kết đánh giá thành quả hoạt động của Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo địa phương trong 30 năm qua.

- Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân Tăng Ni, Phật tử đã có nhiều công đức trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Đạo pháp và Xã hội.

- Triển khai khảo sát di tích các chùa là chùa di tích lịch sử, văn hóa và đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận.

- Đăng ký thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam như: Xây dựng chùa chiền, cơ sở văn hóa; các công trình phúc lợi xã hội; những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật Phật giáo v.v….

6. Biện pháp tổ chức:

– Thành lập Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm tại Trung ương và địa phương.

– Có văn bản đăng ký việc tổ chức Lễ kỷ niệm với UBND, Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo các tỉnh, thành.

– Tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến các Tự viện, Tăng Ni và Phật tử địa phương.

– Quý Ban Trị sự hướng dẫn các Ban Đại diện Phật giáo, Tổ đình, Tự viện treo cờ nước, cờ Phật giáo và biểu ngữ “Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2011)” tại cổng chính.

– Trong Lễ kỷ niệm cần có những phát biểu tham luận của Chư Tôn đức Tăng Ni và Quý Cơ quan chức năng.

– Vận động Tăng Ni, Phật tử các Hệ phái của GHPGVN tại địa phương tham dự Lễ Kỷ niệm (không hạn chế số lượng).

– Thời gian gởi Báo cáo kết quả công tác tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN tại địa phương về Văn phòng Trung ương Giáo hội chậm nhất là ngày 15/11/2011.

II. HỘI THẢO KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN :

1. Thời gian tổ chức Hội thảo:

+ Các Tỉnh, Thành hội Phật giáo: Tổ chức Hội thảo sau Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN (dự kiến từ đầu tháng 9/2011 trở đi).

+ Tại Trung ương Giáo hội: Tổ chức Hội thảo trước Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VI 02 ngày (dự kiến ngày 23, 24/12/2011).

2. Địa điểm:

+ Tỉnh, Thành hội Phật giáo: Do Quý Ban Trị sự ấn định địa điểm.

+ Trung ương Giáo hội: Tổ chức tại Văn phòng 2 TWGH – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự Hội thảo tại Văn phòng TWGH:

– Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự (60 đại biểu)

– Ban Ngành Viện Trung ương (20 đại biểu)

– Đại diện Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo (60 đại biểu)

– Khách mời: Cơ quan Trung ương, Thành phố, các nhà nghiên cứu, học giả, nhân sĩ trí thức (50 đại biểu)

– Báo đài (10 đại biểu).

Tổng cộng : 200 đại biểu.

4. Chủ đề: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam 30 năm phát triển và đồng hành cùng dân tộc”.

5. Nội dung Hội thảo (tại TWGH và Tỉnh, Thành hội Phật giáo):

- Tính ưu việt của công cuộc thống nhất Phật giáo Việt Nam.

- Những đặc trưng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Tính nhất quán về mặt lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Thành quả đạt được của GHPGVN trong suốt 30 năm qua.

- Những thành quả nổi bật của các Hệ phái Phật giáo trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- GHPGVN với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

- Những sách lược cho việc phát triển GHPGVN trong thế kỷ 21.

- Những giải pháp góp phần phát triển bền vững GHPGVN trong tương lai.

- Những đóng góp của GHPGVN về mặt quan hệ Quốc tế.

- Giải pháp nối kết và hoạt động của Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

- Những thuận lợi và thách thức đối với GHPGVN trong thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo.

- Những nhu cầu hội nhập Phật giáo Thế giới của GHPGVN.

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam và vấn đề toàn cầu hóa.

- Những đóng góp của GHPGVN về văn hóa, xã hội.

- Công nghệ thông tin trong sự truyền bá Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo.

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuyển mình trong thời đại mới.

- Về tổ chức, cơ cấu nhân sự cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới.

- Nhu cầu và giải pháp truyền bá Phật pháp đến tận vùng sâu vùng xa của Tổ quốc.

- Những điều kiện cần và đủ để các công tác Phật sự của Giáo hội đạt được kết quả cao nhất.

6. Biện pháp tổ chức:

1. Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội có văn bản đăng ký việc tổ chức Lễ kỷ niệm và Hội thảo với UBND, Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành.

2. Tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến các Tự viện, Tăng Ni và Phật tử địa phương.

3. Trung ương Giáo hội sẽ gởi Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN, Diễn văn khai mạc của Hòa thượng chủ tịch Hội đồng Trị sự và đề cương báo cáo thành quả hoạt động của GHPGVN 30 năm qua, để Quý Ban Trị sự triển khai thực hiện.

4. Mỗi Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo cử đoàn Đại biểu tham dự Hội thảo theo số lượng đại biểu do Trung ương Giáo hội phân bố. (Văn phòng Trung ương Giáo hội sẽ gởi thông báo cụ thể số lượng đại biểu và thư mời dự Hội thảo).

5. Mỗi Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Tỉnh – Thành hội Phật giáo chuẩn bị nội dung tham luận, phát biểu tham luận tại Hội thảo Kỷ niệm do Trung ương Giáo hội tổ chức và gởi bài tham luận kèm theo đĩa CD, hoặc Email về Văn phòng Trung ương Giáo hội, chậm nhất là ngày 15 tháng 11 năm 2011. (Bài phát biểu bằng văn bản không quá 04 trang đánh máy và thời gian đọc không quá 05 phút).

* Khu vực phía Bắc gởi về Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội, chùa Quán Sứ số 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội. Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

* Khu vực phía Nam gởi về Văn phòng 2 TWGH, Thiền viện Quảng Đức số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6. Ban Tổ chức Hội thảo tại Trung ương:

- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

- Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Viện Khoa học Xã hội.

- Viên Nghiên cứu Tôn giáo.

Vì sự xương minh đạo pháp, vì sự nghiệp phát triển GHPGVN trong thế kỷ 21, nhất là làm tiền đề tiến tới Đại hội Phật giáo các Tỉnh, Thành hội và Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII (2012) GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Chư Tôn đức, Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, các Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo thực hiện tinh thần thông bạch Lễ Kỷ niệm và Hội thảo 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam một cách có kết quả.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

Nơi nhận :                                                               TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

- Như trên                                                                                                  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

- Vụ Phật giáo BTG Chính Phủ                                                                                  CHỦ TỊCH

“để biết và phối hợp tổ chức”                                                                             (đã ấn ký)

- UBND, UBMTTQVN,SNV-BTG các Tỉnh – Thành                              Hoà thượng THÍCH TRÍ TỊNH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Toggle bottom modules

Thành Viên WebsiteĐộc giả truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay480
mod_vvisit_counterHôm qua551
mod_vvisit_counterTuần này1874
mod_vvisit_counterTuần trước2462
mod_vvisit_counterTháng này7992
mod_vvisit_counterTháng trước21487
mod_vvisit_counterTổng cộng2521341

We have: 87 guests, 2 bots online
Your IP: 107.23.129.77
 , 
Hôm nay: 24-Tháng 5-2019

Khảo Sát Phật Tử

Bạn có đi chùa thường xuyên không ?
 

Thông Báo Website

Namo Buddhaya !

Website này đang trong thời gian thử nghiệm.

Rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần!