THÀNH HỘI PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ VII(2007-2012)
Toogle template customization
Toggle top modules
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
PHATGIAOHOC.COM Tin Tức THÀNH HỘI PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ VII(2007-2012)
THÀNH HỘI PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ VII(2007-2012) PDF. In Email
Viết bởi internet   
Thứ ba, 25 Tháng 12 2012 06:56

Trong bối cảnh chung của đất nước và thế giới, sự vận hành, biến dịch của không gian thời gian, những dấu ấn của thời gian, những sự kiện lịch sử và công đức hoạt động Phật sự của Tăng Ni, Phật tử Tp. Hồ Chí Minh vẫn mãi tồn tại trong tâm trí, sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc quần sinh của người con Phật.

Với những điều kiện thuận lợi khách quan và chủ quan, dưới ánh sáng các Nghị quyết của Trung ương Giáo hội và Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, sự đồng tình ủng hộ của các Ban ngành trực thuộc Thânh hội, Tăng Ni và Phật tử, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2002 - 2007) đã hoạt động một cách tích cực, đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, khẳng định sự phát triển bền vững của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc ở hiện tại và tương lai.

I. Công tác tổ chức:

1. Bổ nhiệm các Ban chuyên môn: Căn cứ Hiến chương, Nội quy Ban Trị sự Tỉnh - Thành hội Phật giáo trực thuộc Trung ương, trên cơ sở giới thiệu của Trưởng Ban ngành Tỉnh hội, Ban Trị sự đã bổ nhiệm hoàn tất 09 Ban ngành.
2. Bổ nhiệm Ban Đại diện Phật giáo: Căn cứ Hiến chương, Nội quy Ban Trị sự Tỉnh - Thành hội Phật giáo trực thuộc Trung ương, trên cơ sở hiệp thương nhân sự, Ban Trị sự đã bổ nhiệm hoàn tất 24 Ban Đại diện Phật giáo quận, huyện.
3. Công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành: Ban Trị sự đã giới thiệu 15 Tăng Ni tham dự khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương tổ chức. Giới thiệu 15 Tăng Ni thành viên Ban Trị sự và 22 Tăng Ni Giảng sư tham dự Hội nghị góp ý tu chỉnh Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, báo cáo tổng kết công tác hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2002 - 2007), chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2007 - 2012) của GHPGVN. Giới thiệu 15 Tăng Ni tham dự Khóa Bồi dưỡng và Hội thảo chuyên ngành Hoằng pháp do Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức.
4. Giới thiệu nhiều Tăng Ni tham dự Hội nghị góp ý xây dựng Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo và các văn bản pháp luật khác.
5. Để thể hiện quyền làm chủ của công dân, Ban Trị sự kêu Tăng Ni, Phật tử tích cực tham bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân 3 cấp.
6. Giới thiệu 65 chư Tôn đức Tăng Ni tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc. Thông qua đại hội Phật giáo toàn quốc, đơn vị Tp. Hồ Chí Minh có 09 Hòa thượng được suy tôn vào HĐCM, 07 chư Tôn đức Tăng Ni được suy cử vào HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
II. Hoạt động của các Ban ngành:
1. Ban Tăng sự:
- Công tác thống kê Tăng Ni, Tự viện:
+ Tăng Ni: Có 6.845 Tăng Ni (6.205 Tăng Ni Bắc tông, 395 Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ, 31 chư Tăng Nam tông Kinh, 19 chư Tăng Nam tông Khmer, 195 Tăng Ni Phật giáo người Hoa).
+ Tự viện: Có 1.121 cơ sở Tự viện (1.008 Tự viện Bắc tông, 41 Tịnh xá, 17 chùa Nam tông Kinh, 02 chùa Nam tông Khmer, 53 chùa Phật giáo người Hoa).
- + Giáo phẩm: Có 273 chư Tôn đức Tăng Ni được tấn phong Giáo phẩm (31 Hòa thượng, 106 Thượng tọa, 30 Ni trưởng, 196 Ni sư).
- Công tác An cư Kiết hạ: Hằng năm đều tổ chức từ 25 đến 35 điểm An cư Kiết hạ tập trung tại các quận, huyện cho Tăng Ni tu học, có khoảng 2.500 Tăng Ni tham dự; tổ chức từ 40 đến 50 điểm An cư tại chổ, có khoảng 2.000 Tăng Ni các quận, huyện tham dự tu học. Đối với Phật giáo Nam tông An cư theo biệt truyền (15/6 đến 15/9) và Hệ phái Khất sĩ An cư như Phật giáo Bắc tông.
- Công tác bổ nhiệm trụ trì: Đã bổ nhiệm trụ trì 126 Tự viện và 94 Ban Hộ tự cho các Tự viện trong toàn Thành phố.
- Công tác tổ chức Đại giới đàn: Tổ chức thành công Đại giới đàn “Thiện Hòa” (2003) và Đại giới đàn “Linh Nhạc Phật Ý” (2006), truyền trao giới pháp cho 2.647 Tăng Ni giới tử. Từ năm 1984 đến nay, Ban Trị sự đã tổ chức 08 lần Đại giới đàn.
- Công tác cấp giấy chứng nhận: Đã đề nghị Ban Tăng sự Trung ương duyệt cấp 984 giấy Chứng nhận Tăng Ni, đổi 224 giấy CNTN; duyệt cấp 1.312 Chứng điệp Kiết hạ cho Tăng Ni mới an cư lần đầu; Ban Trị sự xác nhận 4.234 đã an cư và cấp 6.360 giấy chứng nhận an cư; duyệt cấp 2.279 giấy chứng điệp thọ giới.
- Công tác xác nhận xuất gia: Đã cho phép 869 Phật tử xuất gia tại các Tự viện.
- Công tác trùng tu Tự viện: Trong thời gian qua, đã làm tham mưu cho Thường trực Ban Trị sự cho phép 200 Tự viện trùng tu, tôn tạo và xây dựng mới. Đặc biệt, có 01 chùa được công nhận di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia; 05 chùa được cộng nhận di tích văn hóa lịch sử cấp Thành phố.
- Công tác kiểm Tăng: Nhằm ổn định tình hình sinh hoạt của Tăng Ni, Ban Tăng sự đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Tăng sự và thành lập Ban Kiểm tăng. Cơ bản hiện nay tình hình sinh hoạt dần dần ổn định và đi vào nề nếp.
2. Ban Giáo dục Tăng Ni:
- Tăng Ni theo học các Trường Phật học: Có 246 Tăng Ni theo học Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh (khóa V, khóa VI) và Huế (khóa III và khóa IV); có 46 Tăng Ni du học chương trình Cao học, Tiến sĩ tại các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan, TháI Lan, Myanmar, Srilanka…
- Trường Trung cấp Phật học và Cao đẳng Phật học: Có 606 Tăng Ni theo học Lớp Cao đẳng Phật học; 750 Tăng Ni theo học Trường Trung cấp Phật học.
- Lớp Sơ cấp Phật học: Có 1.359 Tăng Ni theo học các Lớp Sơ cấp Phật học tại các quận, huyện.
Tổng cộng có 140 Tăng Ni có trình độ Cử nhân Phật học và nhiều Tăng Ni tốt nghiệp chương trình Tiến sĩ và đã về nước phục vụ Giáo hội, giảng dạy tại các Trường Phật học.
- Nhân chuyến hành hương về đất Phật, Thành hội Phật giáo đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các Tăng Ni sinh đang du học tại Ấn Độ, thể hiện sự quan tâm của Giáo hội đối với thế hệ Tăng Ni kế thừa.
3. Ban Hoằng pháp:
- Công tác thuyết giảng: Vào ngày chủ nhật hàng tuần, tại các Giảng đường lớn như Xá Lợi, Ấn Quang, Vĩnh Nghiêm, Việt Nam Quốc tự …, có từ 500 đến 1.000 Phật tử tham dự nghe pháp. Riêng tại chùa Phổ Quang - Tân Bình, khóa tu “Một ngày an lạc”, thường xuyên có khoảng 1.000 Phật tử tham dự tu học.
- Tổ chức thành công 58 đạo tràng Bát quan trai, 28 lớp Giáo lý tại các Tự viện.
- Vào các ngày lễ truyền thống Phật giáo, Ban Hoằng pháp đều cử Giảng sư đến các đạo tràng thuyết giảng Phật pháp.
- Tổ chức thành công Hội thi Giáo lý cho Cư sĩ Phật tử, có 2.486 Cư sĩ Phật tử tham dự.
- Đã thành lập Đoàn Giảng sư Thành hội Phật giáo, có 78 thành viên. Giới thiệu 100 Tăng Ni sinh theo học Khóa Thiện Hoa, Trí Thủ, Cao - Trung cấp Giảng sư do Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức.
4. Ban Văn hóa:
- Báo Giác Ngộ: Báo Giác Ngộ là cơ quan ngôn luận của Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, trung bình mỗi kỳ phát hành 12.000 số, mỗi năm phát hành 576.000 số. Đặc biệt Tòa soạn Báo Giác Ngộ được tặng thưởng Huân chương lao động hạng III. Phối hợp với Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam tổ chức trao 02 kỷ lục về các công trình văn hóa, mỹ thuật và người dịch Kinh sách nhiều nhất.
- Công tác in ấn và phát hành: Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của Tăng Ni, Phật tử Thành phố và cả nước, trong thời gian qua đã in ấn 206 đầu sách, khoảng 1.500.000 quyển Kinh sách Phật giáo.
- Xây dựng Nhà truyền thống Phật giáo Thành hội Phật giáo: Đã xây dựng tạm hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng Nhà truyền thống Phật giáo, kinh phí xây dựng khoảng 11 tỷ đồng. Tổ chức thành công lễ khai và bế mạc khóa an cư hàng năm, Hội thi giáo lý Cư sĩ Phật tử, lễ kỷ niệm 25 năm thành lập GHPGVN và lễ khai mạc Đại giới đàn “Linh Nhạc Phật Ý” (2006).
- Xây dựng tượng đài Bồ tát Quảng Đức: Nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam cũng như để tưởng nhớ công đức vị pháp thiêu thân để bảo vệ Đạo pháp, giành độc lập cho Tổ quốc của Hòa thượng Thích Quảng Đức, Thành hội Phật giáo phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin thành phố tiến hành khởi công xây dựng tượng đài Bồ tát Quảng Đức tại ngã tư Cách mạng tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.
- Văn nghệ: Vào các ngày lễ truyền thống Phật giáo, Ban Văn hóa tổ chức nhiều đêm văn nghệ tại Nhà hát Bến Thành, Nhà hát Thành phố và các Tự viện lớn trong Thành phố. Đặc biệt, Tổ Văn nghệ THPG thực hiện thành công 10 vở cải lương (Video) Phật giáo như Cặp mắt Thái tử Tu Đại Noa, Vằng trăng nhớ Mẹ, Suối từ, bước chân xuất thế, đấng nghiêm từ, nương nhờ Tam Bảo …, hàng ngàn băng, đĩa nhạc Phật giáo.
- Công tác triển lãm: Vào ngày Đại lễ Phật đản năm 2005, tổ chức triển lãm hình ảnh các ngôi chùa cổ Thành phố và triển lãm thư pháp, có khoảng 1.000 lượt người tham dự.
- Ban học bổng “Hiểu và Thương”: Nhằm thể hiện lòng từ bi và công tác giáo dục, Ban học bổng “Hiểu và Thương” (nay là Ban học bổng Thiện Hoa - Báo Giác Ngộ) đã giúp đỡ cho nhiều học sinh nghèo hiếu học, vượt khó. Kết quả đạt được với tổng số tiền khoảng hơn 01 tỷ đồng.
- Lớp Phật học hàm thụ: Tổ chức thành công 02 khóa Phật học hàm thụ (khóa I, khóa II), có khoảng 5.000 lượt Phật tử tham dự khóa học. In ấn và phát hành 04 bộ Phật giáo cơ bản.
5. Ban Nghi lễ:
- Vào ngày Đại lễ Phật đản, Ban Nghi lễ hướng dẫn các Ban Đại diện, Tự viện tổ chức long trọng, trang nghiêm. Thành hội Phật giáo tổ chức lễ đài tập trung tại chùa Vĩnh Nghiêm, có khoảng 10.000 Tăng Ni, Phật tử tham dự; tại các Ban Đại diện đều tổ chức lễ đài, có từ 500 đến 1.000 Tăng Ni, Phật tử địa phương tham dự. Đặc biệt, Phật đản PL. 2550 có 47 xe hoa cúng dường ngày Đức Phật đản sanh.
- Lễ Vu Lan, lễ tang, lễ tưởng niệm chư Tôn giáo phẩm hữu công, được tổ chức trang nghiêm, trọng thể.
- Phối hợp với Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tổ chức thành công lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
6. Ban Hướng dẫn Phật tử:
- Hiện nay, Thành hội Phật giáo có 24 Gia đình Phật tử, 174 Huynh trưởng, 2.160 Đoàn sinh.
- Tổ chức thành công lễ thọ cấp Tín, cấp Tấn; lễ hiệp kỵ, các ngày Hạnh tại thành phố, hội nghị Huynh trưởng cấp Tấn, cấp Dũng.
- Tham dự các trại huấn luyện Huynh trưởng cấp Tấn toàn quốc, hội nghị góp ý tu chỉnh Nội quy Gia đình Phật tử và Cư sĩ Phật tử, tham dự lễ tho cấp tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội …
- Các Tự viện trong Thành phố đều có tổ chức lớp giáo lý, đạo tràng Bát quan trai, niệm Phật, tu thiền, Pháp Hoa, Dược Sư …, Ban Hướng dẫn Phật tử tích cực tham gia hướng dẫn Phật tử tu học.
7. Ban Kinh tế Tài chánh: Vận động Tự viện, Tăng Ni, Phật tử ủng hộ tài chánh cho các hoạt động Phật sự thường xuyên của Thành hội Phật giáo, nên các hoạt động đều hanh thông và đạt kết quả tốt đẹp, ủng hộ các Hội nghị, lễ hội khác của Trung ương và trích nộp công đức phí hằng năm khoảng 300 triệu đồng.
8. Ban Từ thiện Xã hội:
- Nhằm thực hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật và đạo lý tương thân tương ái của Dân tộc, Ban Từ thiện Xã hội THPG, Ban Từ thiện Xã hội Báo Giác Ngộ, các Ban Đại diện vận động Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm mạnh thường quân ủng hộ tài chánh, hàng hóa giúp đỡ đồng bào nghèo gặp khó khăn trong cuộc sống. Kết quả đạt được: khoảng trên 200 tỷ đồng cứu trợ; mổ mắt 15.072 ca; tặng 688 xe lăn, xe lắc; xây 58 cây cầu bê tông nông thôn; tặng 816 nhà tình thương, 14 nhà tình nghĩa; ủng hộ kinh phí đào 176 giếng nước; xây 02 trường và 12 lớp học; đắp 12 km đường và tặng 1.733.030 kg gạo…
- Hệ thống Tuệ Tĩnh đường: Thành hội Phật giáo có 06 Tuệ Tĩnh đường và 300 phòng thuốc chẩn trị đông tây y, tổng chi phí cho hoạt động khám và chữa bệnh đạt nhiều tỷ đồng. Tính riêng Tuệ Tĩnh đường chùa Pháp Hoa đã khám 110.000 lượt bệnh nhân, phát 328.539 thang thuốc cùng các công tác từ thiện xã hội khác, tổng trị giá trên 4 tỷ đồng; Tuệ Tĩnh đường Tịnh xá Trung Tâm khám 263.940 lượt bệnh nhân, phát 97.940 thang thuốc, trị giá gần 01 tỷ đồng.
- Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi: Có 06 trung tâm, nuôi dạy 582 trẻ em mồ côi, khuyết tật, cơ nhỡ. Ngoài ra có 5 trung tâm nuôi dưỡng hơn 500 cụ già neo đơn.
- Các trường tình thương: Có 15 trường tình thương với 1.321 em đang theo học từ lớp 1 đến lớp 6.
- Tham gia chương trình phòng chống, ảnh hưởng HIV/AIDS: Đáp ứng lời kêu gọi của cơ quan UNICEF tại Việt Nam, Ủy ban TWMTTQVN, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh tích cực tham chương trinh phòng chống, ảnh hưởng HIV/AIDS, cử đại diện tham dự hội nghị rút kinh nghiệm tại Thái Lan, tham dự Hội thảo tại Hà Nội, Hải Phòng và Huế. Thành hội Phật giáo đã thành lập 02 trung tâm chăm sóc người nhiễm và ảnh hưởng HIV/AIDS.
9. Ban Phật giáo Quốc tế:
Thực hiện chương trình đối ngoại và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, trong thời gian qua Thành hội Phật giáo phối hợp với Văn phòng 2 TWGH tiếp các phái đoàn Phật giáo các nước: Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan, hàn Quốc, Nhật Bản Thái Lan, Lào, phái đoàn Tăng thân Làng Mai - Pháp. Thăm hữu nghị và chiêm bái thánh tích tại Ấn Độ, Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan; tham dự Hội nghị Phật giáo thế giới tại Trung Quốc, Ấn Độ và tham dự Hội nghị hợp tác hữu nghị 2 nước Việt Nam - Campuchia tại Tp. Hồ Chí Minh …
10. Hoạt động của Đại biểu và bảo vệ Tổ quốc:
Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh đã giới thiệu 35 chư Tôn đức Tăng Ni tham HĐND, UBMTTQ, Đoàn thể cấp Thành phố và Quận, Huyện; giới thiệu 135 chư Tôn đức Tăng Ni tham gia HĐND, UBMTTQ, Đoàn thể cấp Phường, Xã, Thị trấn.
Ngoài ra, Tăng Ni, Phật tử Thành phố phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, quyết tâm giữ vững độc lập dân tộc, hoàn thành tốt các phong trào ích nước lợi dân, bảo vệ môi trường môi sinh, các công tác phúc lợi xã hội, từ thiện xã hội theo phương châm Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội.
II. Kết luận:
Tóm lại, những thành quả đạt được trong thời gian qua đã chứng minh sự đoàn kết hòa hợp, đồng tâm hợp lực, cùng chung lo Phật sự của các thành viên Giáo hội, Ban ngành trực thuộc THPG, Ban Đại diện, nhất là sự đồng tình ủng hộ của Tự viện, Tăng Ni, Phật tử Thành phố. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của Trung ương Giáo hội, Đảng, Chính quyền, Mặt trận các cấp đã tạo nên chất xúc tác để Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh hoàn thành các hoạt động Phật sự, tạo nên những thành quả tốt đẹp, trang nghiêm như hôm nay.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
------ o0o ------
Số : 354 /QĐ/HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- O0O ----------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự Thành hội Phật giáo
Tp. Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ VII (2007 - 2012)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
- Căn cứ quyết định số 83-BT ngày 29/12/1981 của Bộ Trưởng Tổng Thư Ký Hội đồng Bộ Trưởng V/v cho phép thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phê chuẩn Hiến chương và công nhận Ban Lãnh đạo Trung ương GHPGVN.
- Căn cứ điều 24 chương VI, điều 35 chương VII Hiến chương GHPGVN.
- Căn cứ điều 4 chương I Nội qui Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.
- Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo.
- Căn cứ công văn số 2299/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của Ủy Ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, V/v công nhận nhân sự Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2007 – 2012).
- Căn cứ công văn số 135/CV.THPG ngày 02/5/2007 của Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Thành hội Phật giáo nhiệm kỳ VII (2007 – 2012).
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Nay, chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2007 – 2012) (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban Tôn giáo Chính phủ
- Văn phòng T.176 - VP T.78
- UBND, UBMTTQVN, BTG-DT Tp. HCM
“Kính tường”
- Lưu VP.1 - VP.2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
------ o0o ------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- O0O ----------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2007
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ VII (2007 - 2012)
(Theo Quyết định số 354 /QĐ/HĐTS ngày 12/6/2007)
I.BAN CHỨNG MINH:
1. Hòa thượng Thích Hiển Tu
2. Hòa thượng Thích Tâm Giác
3. Hòa thượng Thích Ninh Hùng
4. Hòa thượng Thích Giác Hải
5. Hòa thượng Thích Tắc An
6. Hòa thượng Thích Giác Trang (viên tịch).
II. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ :
1. Trưởng Ban : Hòa thượng Thích Trí Quảng
2. Phó Trưởng Ban Thường trực : Hòa thượng Thích Thiện Tánh
3. Phó Trưởng Ban                  : Hòa thượng Thích Tắc Thành
: Hòa thượng Thích Từ Thông
: Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh
: Hòa thượng Thích Như Niệm
: Hòa thượng Thích Thiện Tâm
: Hòa thượng Thích Viên Giác
: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
: Hòa thượng Thích Giác Toàn
: Hòa thượng Thích Nhật Quang
4. Chánh Thư ký                            : Hòa thượng Thích Nhật Quang (kiêm)
5. Phó Thư ký                                : Thượng tọa Thích Minh Giác
: Thượng tọa Thích Quảng Tâm
6. Trưởng ban Tăng sự                   : Hòa thượng Thích Tắc Thành (kiêm)
7.Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni       : Hòa thượng Thích Từ Thông (kiêm)
8. Trưởng Ban Hoằng pháp             : Hòa thượng Thích Trí Quảng (kiêm)
9. Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử    : Thượng tọa Thích Đạt Đạo
10. Trưởng Ban Nghi lễ                    : Thượng tọa Thích Lệ Trang
11. Trưởng Ban Văn hóa                  : Thượng tọa Thích Thiện Bảo
12. Trưởng Ban Từ thiện Xã hội        : Hòa thượng Thích Như Niệm (kiêm)
13. Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh     : Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh (kiêm)
14. Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế     : Hòa thượng Thích Thiện Tâm (kiêm)
15. Ủy viên Thủ quỹ                         : Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc
Ủy viên Phó Thủ quỹ                         : Ni sư Thích nữ Như Hoa
16. Ủy viên Kiểm soát                       : Hòa thượng Thích Phổ Chiếu
: Hòa thượng Thích Thanh Sơn
: Hòa thượng Thích Thiện Pháp
Ủy viên Thường trực  :
: Hòa thượng Thích Như Tín
: Hòa thượng Thích Minh Thông
: Thượng tọa Thích Tôn Thật
: Thượng tọa Thích Huệ Văn
: Thượng tọa Thích Nhật Lang
: Thượng tọa Thích Thiện Đức
: Đại đức Thích Thanh Phong
: Đại đức Thích Quang Thạnh.
III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ :
Hòa thượng Thích Giác Hà Hòa thượng Thích Thiện Minh (Q.2)
Hòa thượng Thích Minh Hiền (Q.3) Hòa thượng Thích Huệ Minh
Hòa thượng Thích Minh Chơn Thượng tọa Thích Thiện Minh (HM)
Thượng tọa Thích Nhật Ấn Thượng tọa Thích Hạnh Ngộ
Thượng tọa Thích Huệ Nghi Thượng tọa Thích Giác Thường
Thượng tọa Thích Đạt Niệm Thượng tọa Thích Trí Hải
Thượng tọa Thích Thiện Lương Thượng tọa Thích Huệ Cảnh (Q.9)
Thượng tọa Thích Như Thọ Thượng tọa Thích Thiện Lạc
Thượng tọa Thích Thiện Ngộ Thượng tọa Thích Thiện Bình
Đại đức Thích Truyền Cường
Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên.
IV. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN TRỊ SỰ :
Thượng tọa Thích Phước Trí Thượng tọa Thích Pháp Chất
Đại đức Thích Thiện Quý (Q.8) Đại đức Thích Nhật Từ
Đại đức Thích Đạt Đức (Q. Tân Bình) Đại đức Danh Lung
Đạo hữu Tâm Duệ (Nguyễn Đức Châu).
Tổng cộng: Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2007 - 2012) có 56 Ủy viên (49 ủy viên chính thức, 07 ủy viên dự khuyết).
TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 25 Tháng 12 2012 07:25
 
Toggle bottom modules

Thành Viên WebsiteĐộc giả truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay324
mod_vvisit_counterHôm qua351
mod_vvisit_counterTuần này2624
mod_vvisit_counterTuần trước2462
mod_vvisit_counterTháng này8742
mod_vvisit_counterTháng trước21487
mod_vvisit_counterTổng cộng2522091

We have: 91 guests, 3 bots online
Your IP: 3.208.22.127
 , 
Hôm nay: 26-Tháng 5-2019

Khảo Sát Phật Tử

Bạn có đi chùa thường xuyên không ?
 

Thông Báo Website

Namo Buddhaya !

Website này đang trong thời gian thử nghiệm.

Rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần!