Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV của Hội CTTETTVN
Toogle template customization
Toggle top modules
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
PHATGIAOHOC.COM Tin Tức Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV của Hội CTTETTVN
Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV của Hội CTTETTVN PDF. In Email
Viết bởi Báo TT&CS   
Thứ hai, 27 Tháng 6 2011 08:26


Năm 2008, chúng ta đã long trọng kỷ niệm 15 năm hoạt động và phát triển của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật VN. Qua đó chúng ta rút ta nhiều bài học cho công tác xây dựng Hội, cho định hướng nhiệm vụ thời tương lai của Hội.

Chúng ta dự báo rằng:Do những tác động tiêu cực của quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường, do tình trạng môi trường bị ô nhiễm nặng nề của quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá; do chúng ta chưa chú trọng đúng mức đến việc phòng ngừa khuyết tật cho trẻ em từ khi còn nằm trong bụng mẹ cho đến tuổi học đường; do di hoạ của vật liệu nổ sau chiến tranh còn nằm trong lòng đất và do tai nạn giao thông… nên trong mười lăm năm tới số trẻ em và thiếu niên khuyết tật vẫn dự một số lượng không nhỏ trên đất nước ta. Tình hình ấy đòi hỏi Hội chúng ta- Hội CTTETTVN không những vẫn phải tồn tại mà còn phải không ngừng phát triển, đồng thời cũng đòi hỏi Hội chúng ta phải chuyển hướng phương châm chiến lược và phương thức hoạt động từ thụ động sang chủ động. Về mặt chuyên môn, chúng ta phải kết hợp giữa cứu chữa với phòng ngừa, dần dần từng bước lấy phòng ngừa làm chính. Về mặt điều kiện tài chính phục vụ cho thực hiện các nhiệm vụ của Hội, đi đôi với sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, tập thể, các cá nhân trong và ngoài nước, sự quan tâm của Chính phủ, chúng ta còn phải tìm mọi cách để tổ chức các hoạt động kinh tế, dịch vụ, phấn đấu tạo nguồn tài lực để có thể chủ động trong lập và thực hiện các kế hoạch chwong trình hoạt động của mình.
Xuất phát từ dự báo và định hướng chiến lược nêu trên, trước mắt trong 5 năm tói (nhiệm kỳ 2010-2015) toàn Hội cần tập trung thực hiện các công việc sau đây:
Về công tác tổ chức- nhân sự
Tiếp tục sắp xếp, củng cố, kiện toàn các cơ sở đã có, từ thực tế hoạt động của các cơ sở này, nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình tổ chức của Hội cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, với tình hình phát triển của xã hội và của Hội. Trên cơ sở đó thành lập thêm các cơ sở mới ở những nơi có điều kiện nhất là ở khu vực Trung bộ- Tây nguyên và Nam bộ.
Các hội viên tham gia hoạt động trong các bộ máy lãnh đạo của Hội đa số là cán bộ Nhà nước nghỉ hưu, tuổi đời trên dưới 70, có những mặt hạn chế nhất định, số trẻ hơn thì vẫn còn đương chức, công việc nhiều, không thể giành hết thời gian cho Hội, số trẻ mới ra trường thì không thể, làm việc không lương, không trợ cấp. Trong điều kiện như vậy, phải cơ cấu lại tổ chức, đổi mới không ngừng và linh hoạt trong phương pháp hoạt động, tạo được chất keo kết dính để xây dựng các cơ quan lãnh đạo, trước hết là Ban chấp hành T.Ư Hội đủ mạnh, mọi thành viên đều hoạt động hết mình, đoàn kết phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác văn phòng. Trước hết phải củng cố và kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng T.Ư Hội, làm cho Văn phòng T.Ư hội thực sự là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban chấp hành T.Ư Hội, là cơ quan đại diện cho Hội trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại và trong các công việc thường ngày.
Ngoài các Hội địa phương có tổ chức Văn phòng, các cơ sở khác của Hội cần có mặt cán bộ chuyên trách công tác văn phòng, cán bộ này vừa có khả năng soạn thảo văn bản, vừa có kỹ năng giao tiếp tốt, vừa có trình độ tin học văn phòng cần thiết, để hoàn thành nhiệm vụ công tác văn phòng.
Về công tác y tế và hướng nghiệp dạy nghề.
Công tác y tế: tiếp tục nhận trẻ em và thiếu niên khuyết tật vào chữa bệnh chữa tật, phục hồi chức năng miễn phí tại các cơ sở của Hội bằng phương pháp châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, đồng thời tổ chức các đợt phẫu thuật chỉnh hình tại các trung tâm phẫu thuật hoặc các bệnh viện địa phương.
Nghiên cứu, đặt nền móng xây dựng một trung tâm dạy nghề hoàn chỉnh, có quy mô tương đối lớn, có đa nghề đa ngành, là đầu mối giúp đỡ hướng dẫn công tác dạy nghề cho các cơ sở trong toàn Hội.
Có kế hoạch liên hệ với các doanh nghiệp tiếp nhận những trẻ khuyết tật đã học thành nghề, có tay nghề phù hợp hoặc nghiên cứu tổ chức cơ sở sản xuất, dịch vụ của Trung tâm tiếp nhận các em đã thành nghề, tạo điều kiện để các em hoà nhập cộng đồng.
Về  công tác dự án
Đây là công tác của các cấp Hội và các cơ sở Hội, tất cả đều phải làm dự án, không có đề án, dự án rất khó có thể xin được tài trợ lớn.
Riêng với T.Ư Hội, ngoài việc xây dựng các dự án, đề án mới, trong nhiệm kỳ này tiếp tục xem xét, quyết định và tìm giải pháp phấn đấu thực hiện 3 dự án lớn:Xây dựng Bệnh viện khám chữa bệnh cho trẻ em khuyết tật tại khu đô thị mới phía Tây thành phố HCM (do Hội TP HCM chủ đầu tư); và xây dựng nàh máy sản xuất cồn E thanol, nguyên liệu sạch, liên doanh liên kết với nước ngoài (do doanh nghiệp thành viên của Hội thực hiện).
Về công tác tuyên huấn
Nâng cao chất lượng nội dung Tạp chí “Tình thương và Cuộc sống” và website thuộc Hội; có kế hoạch quản lý tốt các website này, đảm bảo tìn tức thông tin chính xác, đúng pháp luật.
Đổi mới các hình thức tuyên truyền về Hội sao cho mọi người dân đều hiểu rõ tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ chức năng của Hội về chương trình mục tiêu hoạt động của Hội; giới thiệu được nhiều tấm gương sáng của cán bộ hội viên tận tuỵ hết lòng vì trẻ em khuyết tật. Và những hình ảnh, những tấm gương trẻ em khuyết tật vượt khó vươn lên sống hoà nhập bình đẳng với cộng đồng.
Nghiên cứu, trong phạm vi tài chính cho phép, xây dựng một phim phóng sự tài liệu, ghi lại được những hình ảnh hoạt động của Hội.
Tổ chức các phong trào thi đua của Hội và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua Nhà nước, của MTTQVN.

Về công tác nghiên cứu khoa học
Tiếp tục chủ động và tham gia các đề tài khoa học đang thực hiện; Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ GD& ĐT nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức đảm bảo thực hiện đồng thời 3 chức năng, chữa bệnh, chữa tật, phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề, hướng nghiệp trong một cơ sở (Trung tâm hoặc Nhà cứu trợ).
Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan chức năng những giải pháp có tính chiến lược về phát hiện sớm, điều trị sớm cho trẻ khuyết tật, nhất là với trẻ khuyết tật trí tuệ và tự kỷ.
Về công tác tài chính
Nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh và ban hành quy chế tài chính của Hội, trong ấy chú trọng các nội dung: sự quản lý thống nhất của T.Ư Hội cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng, công khai và báo cáo, về sự kiểm tra tài chính của Ban Kiểm tra. 
Trong khuôn khổ cho phép của pháp luật, các cơ sở của Hội có thể mở các hoạt động dịch vụ nhất là các dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng… tạo thêm nguồn thu, chi cho các hoạt động của mình. Mặt khác, để thực hiện xã hội hoá và công bằng trong chăm sóc sức khoẻ trẻ khuyết tật, có thể lập phương án vận động gia đình những trẻ khuyết tật có khả năng kinh tế tốt đóng góp trên cơ sở đảm bảo sự công bằng và công khai.
Thủ trưởng đơn vị thường xuyên kiểm tra công tác tài chính, đôn đốc thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc dùng trẻ em khuyết tật đi bán hàng rong.
Về công tác kiểm tra: Có kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ về tài chính và chấp hành Điều lệ Hội qua kiểm tra, đề xuất những ý kiến giúp Ban thường vụ, Ban chấp hành chấn chỉnh, hướng dẫn, đưa hoạt động của các cơ sở vào nề nếp, đúng pháp luật.
Tìm giải pháp thích hợp tăng cường phổ biến những nội dung pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Hội, giúp các cơ sở của Hội nắm vững để chấp hành cho đúng, tránh những sai phạm.

Tạp chí Tình thương & Cuộc sống

Lãnh đạo Hội Cứu Trợ cùng với các nhà tài trợ

 

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 27 Tháng 6 2011 08:47
 
Toggle bottom modules

Thành Viên WebsiteĐộc giả truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay163
mod_vvisit_counterHôm qua551
mod_vvisit_counterTuần này1557
mod_vvisit_counterTuần trước2462
mod_vvisit_counterTháng này7675
mod_vvisit_counterTháng trước21487
mod_vvisit_counterTổng cộng2521024

We have: 13 guests, 3 bots online
Your IP: 18.234.88.196
 , 
Hôm nay: 24-Tháng 5-2019

Khảo Sát Phật Tử

Bạn có đi chùa thường xuyên không ?
 

Thông Báo Website

Namo Buddhaya !

Website này đang trong thời gian thử nghiệm.

Rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần!