LỊCH SINH HOẠT TU HỌC TẠI CHÙA PHỔ MINH
Toogle template customization
Toggle top modules
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
PHATGIAOHOC.COM Học Phật LỊCH SINH HOẠT TU HỌC TẠI CHÙA PHỔ MINH
LỊCH SINH HOẠT TU HỌC TẠI CHÙA PHỔ MINH PDF. In Email
Viết bởi Chùa Phổ Minh   
Thứ bảy, 28 Tháng 5 2011 09:48

02 Thiên hộ Dương, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0903623430 - 08-38945049  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


LỊCH TU HỌC TẠI ĐẠO TRÀNG CHÙA PHỔ MINH

1. Hằng ngày :

- Buổi Sáng : (05g00 - 06g15) : Tọa thiền - Lễ bái Tam Bảo - Thiền hành - Vấn đáp Phật Pháp - Điểm tâm - Hồi hướng

-  Buổi Trưa : (10g00 - 12g00) : Tọa thiền - Lễ bái Tam Bảo - Thiền thực - Vấn đáp Phật Pháp - Thiền hành - Hồi hướng

-  Buổi Tối :   (18g00 - 19g30) : Tọa thiền - Lễ bái Tam Bảo - Học Kinh Tụng + Thuật ngữ Phật học Pali - Pháp Đàm.

2. Chủ Nhật hằng tuần: (NGÀY TỊNH TU AN LẠC)

- Buổi Sáng  : (05g00 - 06g15) : Tọa thiền - Lễ bái Tam Bảo - Thiền hành - Trắc nghiệm Phật Pháp - Điểm tâm - Hồi hướng

- Buổi Trưa : (09g30 - 12g00) : Tọa thiền - Lễ bái Tam Bảo - Thiền hành - Trai tăng Thiền thực - Vấn đáp Phật pháp - Thiền hành - Hồi hướng

- Buổi Chiều : (14g30 - 16g30) :  Tọa thiền - Lễ Bái Tam Bảo - Thiền hành - Luận đạo (Thuyết Pháp) - Hồi hướng

3. Ngày  15 và 30 âl : (29 âl nếu tháng thiếu)

- Buổi Sáng : (05g00 - 06g15) : Tọa thiền - Lễ bái Tam Bảo - Thiền hành - Trắc nghiệm Phật Pháp - Điểm tâm - Hồi hướng

- Buổi Trưa : (09g30 - 12g00) : Tọa thiền - Lễ bái Tam Bảo - Thiền thực - Vấn đáp Phật pháp - Thiền hành - Hồi hướng

- Buổi Tối :   (18g00 - 20g00) :  Lễ bái Tam Bảo + Sám Hối - Tọa thiền - Thiền hành - Thọ Qui Giới - Học Kinh tụng Pali & Phật Pháp Căn Bản

II.  CÁC NGÀY LỄ TRỌNG TRONG NĂM

1, 2, 3 – 1 âl : Lễ Mừng Năm Mới;

15 – 1 âl : Lễ Kỷ Niệm Ngày Hội Thánh Tăng  và Phật hứa Ma Vương định kỳ Xã Thọ - MĀGHA PŪJĀ;

(Đêm có thọ Đầu Đà và Chiêm bái Xá lợi Phật)

19 – 1 âl : Lễ Tưởng niệm Cố Hòa thượng Linh Tâm (khai sơn chùa Phổ  Minh);

15 – 4 âl : Lễ Tam Hợp - VESAK PŪJĀ (Đản Sanh – Thành  Đạo và Niết Bàn của Đức Phật);

(Đêm có thọ Đầu Đà và Chiêm bái Xá lợi Phật)

15 – 6 âl : Lễ Kỷ niệm Phật chuyển Pháp Luân và Dâng Y Tắm Mưa (đến Chư Tăng nhập hạ);

15 – 7 âl : Lễ Vu Lan (Cầu Siêu Hội)

1 – 8 âl :   Lễ Tưởng Niệm cố Hòa thượng Bửu Chơn

Chủ Nhật (tuần lễ thứ 2 sau 15-9 âl): Đại Lễ Dâng Y Kaṭhina

25 – 12 âl : Họp Mặt Tất Niên (Lễ Cầu Siêu Hội).

Quí Phật tử sắp xếp thời gian tham dự để tạo phước duyên.

top


CHƯƠNG TRÌNH

CHỦ NHẬT TỊNH TU AN LẠC HẰNG TUẦN

TẠI ĐẠO TRÀNG CHÙA PHỔ MINH

09h00:                  Chư Phật tử tề tựu

09h30:                  Kinh hành niệm Phật

Tọa thiền

Lễ bái tam bảo

10h45:                  Thọ Tam quy & Ngũ giới

Tác bạch cúng dường

Khóa kinh Cầu an & Cầu Siêu

Đi bát

Thiền thực

Học hỏi Phật Pháp

Kinh hành niệm Phật

Hồi hướng công đức

11h45:                  Hoàn mãn


THIỀN NGỒI

Ngồi xếp bằng, lưng thẳng, lòng bàn tay mặt đặt ngửa trên lòng bàn tay trái, Khi thở vào thầm niệm “Á RÁ HĂNG”, khi thở ra thầm niệm “ PHẬT TRỌN LÀNH”


SITTING MEDITATION

Begin by suitable sitting posture, eyes should be closed, erecting back, put the right palm on the left palm

  • While breathing in, silently and continuously repeat: “ARAHAM”, paying attention to the navel.
  • While breathing out silently and continuously repeat: “THE WORTHY ONE”, paying attention to the nostrils

WALKING MEDITATION

While walking, look straight ahead about 2 meters, the right hand takes the left hand or have them loose by your side.

  • While the right foot touches the ground, silently recognize: “ARAHAM”
  • While the left foot touches the ground, silently recognize: “THE WORTHY ONE”

Guided by Meditation Master

Most Ven THICH THIEN TAM


Người hãy nhiệt tình làm
Như Lai chỉ thuyết dạy,
Người hành trì Thiền định
Thoát trói buộc ác ma

Striving should be done by yourselves;

the Tathagatas are only teachers.

The meditative ones, who enter the way,

Are delivered from the bonds of Maara.

Dhammapada 276


LỄ BÁI TAM BẢO

(TÓM TẮT)

LỄ PHẬT

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. (3 lần)

ÂN ĐỨC PHẬT BẢO

Itipi so Bhagavā:

Arahaṃ,

Sammā Sambuddho,

Vijjā-caraṇa-sampaṇṇo,

Sugato,

Lokavidū,

Anuttaro,

Purisa-damma-sārathi,

Satthā-deva-manussānaṃ,

Buddho,

Bhagavā’ti.

ÂN ĐỨC PHÁP BẢO

Svākkhāto Bhagavatā Dhammo:

Sandiṭṭhiko,

Akāliko,

Ehipassiko,

Opanayiko,

Paccattaṃ veditabbo viññūhīti.

ÂN ĐỨC TĂNG BẢO

Su-paṭipanno Bhagavato Sāvakasaṅgho.

Uju-paṭipanno Bhagavato Sāvakasaṅgho.

Ñāya-paṭipanno Bhagavato Sāvakasaṅgho.

Sāmīci-paṭipanno Bhagavato Sāvakasaṅgho.

Yadidaṃ cattāri purisa-yugāni,

Aṭṭha purisa-puggalā.

Esa Bhagavato Sāvakasaṅgho:

Āhuṇeyyo,

Pāhuṇeyyo,

Dakkhiṇeyyo,

Añjali-karaṇīyo,

Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassā’ti.

LỄ BÁI XÁ LỢI, BẢO THÁP, CÂY BỒ ĐỀ

Vandāmi cetiyaṃ sabbaṃ

Sabbaṭṭhānesu patiṭṭhitaṃ

Sārīrika-dhātu mahābodhiṃ

Buddha-rūpaṃ sakalaṃ sadā.

Dịch nghĩa

Con xin thành kính làm lễ tất cả Bảo Tháp, Ngọc Xá-Lợi, đại thọ Bồ Đề và Kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. (lạy)PHÉP THỌ TRÌ

TAM QUY & NGŨ GIỚI

Ukāsa, mayaṃ (ahaṃ) bhante, visuṃ visuṃ rakkhan’atthāya, tisaraṇena saha pañca-sīlani yācāma.

Dutiyam’pi...

Tatiyam’pi...

Bạch quá Đại đức Tăng, chúng con xin thọ trì Tam qui và ngũ giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.

Bạch quá Đại đức Tăng, chúng con xin thọ trì Tam qui và ngũ giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ nhì.

Bạch quá Đại đức Tăng, chúng con xin thọ trì Tam qui và ngũ giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ ba.

TAM QUY

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dutiyaṃ’pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dutiyaṃ’pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dutiyaṃ’pi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyaṃ’pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyaṃ’pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyaṃ’pi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dịch nghĩa:

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba.

PHẦN NGŨ GIỚI

1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

2. Adinn’ādānā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

3. Kāmesu-micchācāra veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

4. Musā-vādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

5. Surā-meraya-majja-ppamāda-ṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

Dịch nghĩa:

1.  Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

2.  Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

3.  Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm.

4.  Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

5.  Con  xin vâng giữ điều học là cố  ý tránh xa sự dễ duôi, uống rượu và các chất say.

HỒI HƯỚNG CHƯ  THIÊN

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā

Devā Nāgā mahiddhikā

Puññaṃ no anumodantu

Ciraṃ rakkhantu sāsanaṃ.

Dịch nghĩa:

Chư Thiên ngự trên hư không

Địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều

Long vương thần lực có nhiều

Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con

Hộ trì Phật giáo Tăng bồi

Các Bậc Thầy Tổ an vui lâu dài

Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai

Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu

Chúng con vui thú đạo mầu

Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh

HỒI HƯỚNG QUYẾN THUỘC

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng và còn hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui.

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.


KINH TỤNG KHI THIỀN THỰC

Trước khi thiền thực:

Đức Thế Tôn hiệu Arahaṃ, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi nên tiền khiên tật thân khẩu ý của Ngài đều được trọn lành

Á Rá Hăng - Phật Trọn Lành (3 lần)

Sau khi thiền thực:

LỜI BỐ CÁO QUY Y PHẬT – PHÁP - TĂNG

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn thật này.

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Pháp bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn thật này.

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn thật này.HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

(Sau khi đi kinh hành niệm Phật)

SÁM HỐI PHẬT – PHÁP - TĂNG

Con  đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. (lạy)

Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo là Pháp Học và Pháp Hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con. (lạy)

Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. (lạy)

HỒI HƯỚNG QUYẾN THUỘC

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng và còn hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui.

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.


Pháp tu Niệm Phật

(Buddhanussati)

Đức Thế Tôn hiệu Á-Rá-Hăng, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi,
nên tiền khiên tật thân khẩu ý của Ngài đều được trọn lành.

Á Rá Hăng - Phật Trọn Lành

Muốn bao ước nguyện chóng thành,

"Á Rá Hăng - Phật Trọn Lành": pháp tu.

Ngày đêm mật niệm công phu,

Như trăng mười sáu mây mù xóa tan

"Icchitam patthitam tumham

Khippam'eva samicchatu

Sabbe purentu sankappa

Cando pannaraso yatha"


 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 17 Tháng 11 2012 01:11
 
Toggle bottom modules

Thành Viên WebsiteĐộc giả truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay153
mod_vvisit_counterHôm qua555
mod_vvisit_counterTuần này2102
mod_vvisit_counterTuần trước2462
mod_vvisit_counterTháng này8220
mod_vvisit_counterTháng trước21487
mod_vvisit_counterTổng cộng2521569

We have: 59 guests, 2 bots online
Your IP: 18.234.88.196
 , 
Hôm nay: 25-Tháng 5-2019

Khảo Sát Phật Tử

Bạn có đi chùa thường xuyên không ?
 

Thông Báo Website

Namo Buddhaya !

Website này đang trong thời gian thử nghiệm.

Rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần!