Cúng dường Trường hạ
Toogle template customization
Toggle top modules
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
PHATGIAOHOC.COM Tin Tức Cúng dường Trường hạ
Cúng dường Trường hạ PDF. In Email
Viết bởi internet   
Thứ năm, 30 Tháng 6 2011 14:43

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

ĐOÀN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ - BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

Thăm viếng, Thuyết giảng các Trường hạ

I. Mục đích:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo Toàn Quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2007 – 2012; Chương trình hoạt động Phật sự của Ban Hoằng pháp Trung ương; Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, V/v thăm viếng, thuyết giảng, cúng dường Trường hạ do Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước tổ chức; đồng thời thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương nhân mùa An cư Kiết hạ PL. 2552 – DL. 2008, do đó Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN tổ chức các Đoàn đi thăm viếng, thuyết giảng cúng dường các Trường hạ và tặng quà theo kế hoạch như sau:

1. Thành lập Đoàn đi thăm từng vùng, miền :

a. Đoàn thăm viếng các Tỉnh Tây Nguyên:

-  HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.

-  TT. Thích Tấn Đạt – UV. Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  TT. Thích Thiện Bảo, UV. Hội đồng Trị sự, Phó Ban Hoằng pháp TW.

-  TT.Thích Thanh Hùng – UV. Hội đồng Trị sự, UV. Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

-  TT. Thích Minh Thiện – UV. Hội đồng Trị sự, UV. Ban Hoằng pháp TW.

-  TT. Thích Giác Liêm – UV. Hội đồng Trị sự, UV. Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Nghi lễ TW.

-  TT. Thích Minh Thành – UV. Hội đồng Trị sự, UV. Ban Hoằng pháp TW.

-  TT. Thích Bửu Chánh, UV. Hội đồng Trị sự, UV. Ban Hoằng pháp TW.

-  TT. Thích Chơn Không – UV. Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  TT. Thích Nhật Hỷ – Phó Văn phòng BHP TW.

-  ĐĐ. Thích Giác Trí – UV. Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  ĐĐ. Thích Đạt Đức – UV. Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  ĐĐ. Thích Phước Nguyên – UV. HĐTS, UV. Ban Hoằng pháp TW.

b. Đoàn thăm các Tỉnh Miền Đông:

-  HT. Thích Như Niệm – UV. Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN.

-  HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN.

-  HT. Thích Minh Hiền – UV. Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  TT. Thích Thiện Bảo – UV. Hội đồng Trị sự, Phó Ban HPTW.

-  TT. Thích Tấn Đạt – UV. Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  TT. Thích Bửu Chánh – UB. HĐTS, UV. Ban Hoằng pháp TW.

-  TT. Thích Minh Nghĩa – UV. Ban Hoằng pháp TW, Chánh Thư ký Ban Nghi lễ Trung ương.

-  TT. Thích Nhật Hỷ – Phó VP Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  ĐĐ. Thích Thiện Minh – UV. HĐTS, UV. Ban Hoằng pháp TW.

-  ĐĐ. Thích Phước Nguyên – UV. HĐTS, UV. Ban Hoằng pháp TW.

c. Thăm các Tỉnh miền Trung:

-  HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  HT. Thích Thiện Tâm – UV. Thường trực HĐTS, Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  TT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  TT. Thích Tấn Đạt – UV. Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  TT. Thích Thiện Bảo – UV. Hội đồng Trị sự, Phó Ban HP TW.

-  TT. Thích Thanh Hùng – UV. Hội đồng Trị sự, UV. Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

-  TT. Thích Minh Thiện – UV. HĐTS, UV. Ban Hoằng pháp TW.

-  TT. Thích Giác Liêm – UV. Hội đồng Trị sự, UV. Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Nghi lễ TW.

-  TT. Thích Minh Nghĩa – UV. Ban Hoằng pháp TW, Chánh Thư ký Ban Nghi lễ Trung ương.

-  TT. Thích Nhật Hỷ – Phó Văn phòng BHP TW.

-  ĐĐ. Thích Phước Nghiêm – UV. HĐTS, Phó Thư ký kiêm Chánh VP Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  ĐĐ. Thích Phước Nguyên – UV. HĐTS, UV. Ban Hoằng pháp TW.

d. Đoàn thăm các Tỉnh Miền Tây:

-  HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh TW; Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  HT. Thích Như Niệm – UV. Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN.

-  TT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  TT. Thích Tấn Đạt – UV. Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  TT. Thích Thiện Bảo – UV. Hội đồng Trị sự, Phó Ban HP TW.

-  TT. Thích Thanh Hùng – UV. Hội đồng Trị sự, UV. Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

-  TT. Thích Minh Thiện – UV. Hội đồng Trị sự, UV. Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  TT. Thích Giác Liêm – UV. Hội đồng Trị sự, UV. Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Nghi lễ TW.

-  TT. Thích Chơn Không – UV. Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  TT. Thích Bửu Chánh – UB. HĐTS, UV. Ban Hoằng pháp TW.

-  TT. Thích Nhật Hỷ – Phó Văn phòng BHP TW.

-  ĐĐ. Thích Giác Trí – UV. Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  ĐĐ. Thích Thiện Minh – UV. HĐTS, UV. Ban Hoằng pháp TW.

-  ĐĐ. Thích Phước Nguyên – UV. HĐTS, UV. Ban Hoằng pháp TW.

-  ĐĐ. Thích Minh Nhẫn – UV. Ban Hoằng pháp TW.

e. Đoàn thăm các Tỉnh Miền Bắc:

-  HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  TT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban HP TW.

-  TT. Thích Tấn Đạt – UV. Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  TT. Thích Thanh Hùng – UV. Hội đồng Trị sự, UV. Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

-  TT. Thích Minh Thiện – UV. HĐTS, UV. Ban Hoằng pháp TW.

-  TT. Thích Bửu Chánh – UV. Ban Hoằng pháp TW.

-  TT. Thích Chơn Không – UV. Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  TT. Thích Nhật Hỷ – Phó Văn phòng BHP TW.

-  ĐĐ. Thích Phước Nghiêm – UV. HĐTS, Phó Thư ký kiêm Chánh VP Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  ĐĐ. Thích Thanh Phong – UV. Thường trực HĐTS, Phó Ban TTXH Trung ương, UV. Ban Hoằng pháp Trung ương.

-  ĐĐ. Thích Đạt Đức – UV. Ban Hoằng pháp Trung ương.

2. Thời gian: từ ngày 25/5/âl đến 16/6/âl

-  Đoàn đi Tây nguyên:         Từ ngày 26 đến 28/5/âl.

-  Đoàn đi Miền Đông:         Từ ngày mùng 2 đến 3/6/âl

-  Đoàn đi Miền Trung:         Từ ngày mùng 4 đến 7/6/âl

-  Đoàn đi Miền Tây:            Từ ngày 11 đến 14/6/âl

-  Đoàn đi các Tỉnh, Thành phía Bắc: Dự kiến từ ngày mùng 2 – 16/6/âl

3. Địa điểm:

a. Đoàn Tây Nguyên: Đak Nông, Đak Lak, Gia Lai, Kom Tum.

b. Đoàn Miền Đông: Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Phước.

c. Đoàn Miền Trung: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

d. Đoàn Miền Tây: (chia làm 02 đoàn)

1. Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre,

2. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang.

e. Đoàn đi Miền Bắc: Hà Nội, Hà Tây, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh …..

4. Vận động Tài chánh:

a. Đăng Báo Giác Ngộ, thư vận động tài chánh.

b. Chư Tôn Đức HĐCM, HĐTS, Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban TTXH Trung ương.

c. Chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện.

d. Quý Phật tử.

5. Cúng dường các Trường hạ:

-  Cúng dường tịnh tài, kinh sách và phẫm vật.

6. Xa phí: Tự túc.

II. Phương thức thực hiện:

Đây là đợt viếng thăm, thuyết giảng, cúng dường Trường hạ tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước lần thứ nhất, nhiệm kỳ VI (2007 - 2012) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng thời cũng là chuyến thăm viếng quy mô và tầm cở nhất của Giáo hội.Chuyến viếng thăm còn mang ý nghĩa thắt chặt tình pháp lữ trên các vùng Miền tổ quốc Việt Nam trong thời đại mới.

Rất mong Chư Tôn đức Tăng Ni cùng Quý Nam nữ Phật tử, các nhà doanh nghiệp, xí nghiệp … phát tâm hỗ trợ, cúng dường và tham dự, chứng minh, thuyết giảng cho Phật sự được thành tựu viên mãn.

Ban Tổ chức.

Ghi chú: Chư Tôn đức Tăng ni, quý nam nữ Phật tử, quý doanh nghiệp xa gần… phát tâm hỷ cúng, xin hoan hỷ gửi về Văn Phòng 2 Trung ương GHPGVN, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 30 Tháng 6 2011 14:51
 
Toggle bottom modules

Thành Viên WebsiteĐộc giả truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay230
mod_vvisit_counterHôm qua290
mod_vvisit_counterTuần này2265
mod_vvisit_counterTuần trước2115
mod_vvisit_counterTháng này5921
mod_vvisit_counterTháng trước21487
mod_vvisit_counterTổng cộng2519270

We have: 65 guests, 1 bots online
Your IP: 54.227.76.35
 , 
Hôm nay: 19-Tháng 5-2019

Khảo Sát Phật Tử

Bạn có đi chùa thường xuyên không ?
 

Thông Báo Website

Namo Buddhaya !

Website này đang trong thời gian thử nghiệm.

Rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần!