Giới Đàn Huệ Lưu
Toogle template customization
Toggle top modules
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
PHATGIAOHOC.COM Tin Tức Giới Đàn Huệ Lưu
Giới Đàn Huệ Lưu PDF. In Email
Viết bởi internet   
Thứ bảy, 02 Tháng 7 2011 08:42

Ban thường trực trị sự Thành hội PG Tp.HCM tổ chức đại giới đàn Huệ Lưu trong 3 ngày 13-14-15/11/2008. Hôm nay; ngày 13/11/2008, các Giới tử tập trung đến giới trường và thi sát hạch Phật pháp. Đối với các Giới tử Tăng tập trung tại chùa Phổ Quang, Quận Tân Bình; còn Giới tử Ni tập trung tại chùa Từ Nghiêm, Quận 10. Buổi sáng, Ban Quản Giới tử sinh hoạt với Giới tử, bầu Ban Lãnh chúng và các Tiểu ban; buổi chiều sẽ diển ra cuộc thi khảo hạch Phật pháp.


Với mục đích tạo điều kiện cho Tăng Ni thọ giới pháp tu học, tạo ra tính công bằng, đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc cho cuộc thi; Đại giới đàn Huệ Lưu diễn ra cuộc thi sát hoạch ở 3 nơi. Đối với Tỳ Kheo và Tỳ Kheo ni thi kháo hoạch tại chùa Phổ Quang, Q. Tân Bình với hình thức thi tự luận; Thức xoa ma na thi khảo hoạch tại chùa Từ Nghiêm, Q. 10 hình thức thi tự luận; còn Sa Di và Sa Di Ni thi khảo hạch tại chùa Ấn Quang, Q.10 với hình thức thi tắc nghiệm. Để chuẩn bị thi tốt trong cuộc khảo hoạch giới đàn Huệ Lưu; ngoài việc, các giới tử ôn tập bốn quyển Luật Trường hàng, bộ Phật học phổ thông, hai thời công phu; Ban tổ chức cũng yêu cầu các giới tử ôn tập Hiến chương Giáo hội và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, đây là nội dung ôn thi mới của giới đàn Huệ Lưu 2008. 

Cụôc thi khảo hoạch giới đàn Huệ Lưu 2008 do HT. Thích Trí Quảng, Trưởng Ban Trị sự Thành hội PG Tp.HCM kiêm Trưởng ban tổ chức giới đàn làm Chánh chủ khảo cùng với hơn 50 vị giám khảo khác.

Ban Quản Giới tử sinh hoạt

Giới tử thọ trai

Cung nghinh chư Tôn đức Ban giám khảo, giám thị, quản giới tử

HT. Thích Trí Quảng Chánh chủ khảo phát biểu trước
giờ thi khảo hạch Phật pháp

Giới tử làm bài thi

Ban giám khảo chấm bài

THIỀN SƯ HUỆ LƯU – ĐẠT LÝ


CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP VÀ ĐẠO HẠNH LÀ MỘT GƯƠNG SÁNG CHO HẬU THẾ ( 1857 – 1898 ).

Thiền sư Huệ Lưu – Đạt Lý, sinh ngày mùng Một tháng Chạp năm Đinh Tỵ tại làng Nhựt Tảo, tỉnh Định Tường ( nay là xã Nhựt Tảo, huyện Bến Lức, tình Long An ) trong một gia đình nông dân rất mộ đạo Phật. Năm 12 tuổi, ngìa xuất gia thọ giáo tại chùa Gaiác Viênm tỉnh Gia Định và thủ lễ với Thiền sư Liễu Khiêm – Hoàng An, được pháp húy là Đạt Lý – pháp hiệu Huệ Lưu.

Ngài có chí cầu học và có tâm tu hành nên sớm thong đạt KInh Luật và giỏi chữ Nho.

Năm Kỷ Sửu ( 1889), sau khi Thiền sư Liễu Xuân – Minh Chí trụ trì chùa Huê Nghiêm viên tịch, ngài được cữ về thế trụ trì chùa Huê Nghiêm, khi ngài được 32 tuổi.

Sau khi tiếp nhận với cương vị trụ trìchàu Huê Nghiêm, ngài đã trùng kiến ngôi Tổ đình Huê Nghiêmcủa Tổ Sư Thiệt Thoại – Tánh Đường, thêm phần trang nghiêm, sáng lạng. Trong thời gian này, ngìa cũng góp phần sao lục và khắc bản cuốn “ Trường Hàng Luật Nghi” cũng gọi là “Trường hạnh Luật nghi” được Thiền sư Hoằng Ân chú giải, sách được in năm Giáp Ngọ ( 1894 ). Quyển Tỳ Ni diễn Nôm có ghi: “Giác Viên lan nhã thiền hòa, Hoằng Ân tỉnh nghĩa, Hoa Nghiêm thiền viện, Tỳ kheo Huệ Lưu sao lục”. Trong lời Tựa, Thiền sư Huệ Lưu có nói Hòa thượng Thiền sư Hoằng Ân giải Nghĩa chữ Nôm năm Quý Hợi (1893 ) và Ngài làm Tựa năm Giáp Ngọ ( 1894 ) vào tháng 6 ngày Cát Nhật.

Noi theo bước chân hoằng háo của Tôn sư Liễu Khiêm – Hoằng Ân, năm 1895, Thiền sư Huệ Lưu phát nguyện 3 năm vân du hoằng hóa Phật pháp tại các tỉnh miền lục Nam Bộ ( vùng đất Thất Sơn, Châu Đốc, An Giang là nơi Ngài thường lui tới ), sống với tư tưởng siêu thoát của đạo Phật, đúng với câu thơ:

Túy thưởng yên hà thân ngoại cảnh.

Lộng thành sanh diệt vọng trung chân.

( Bạn với khói mây thân ngoại cảnh.

Đùa cùng sanh diệt vọng trong chân )

Ngài đem kiền thức Phật học của mình mà tùy duyên hóa độ nhơn sanh, ngài hòa minh đồng sự với mọi hạng người, tầng lớp nhân dân. Trong thời gian vân du, ngài đã lưu lại cho nhân dân miển lục tỉnh nhiều bài thơ, bài vè, bài sám đầy ý vị, mãi đến hôm nay vẫn còn lưu truyền trong dân gian miền Nam Bộ (Sám Huệ Lưu, ông Vãi bán khoai).

Đến năm Đinh Dậu (1897), ngài trở lại chùa Huê Nghiêm để làm tròn bổn phận “ Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”.

Cuối năm Đinh Dậu ( 1897 ), ngài phát nguyện nhập thất tu Thiền.

Đến giờ Tý, ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất (1898), ngài phát nguyện thiêu thân cúng dường Phật Tổ. Đêm ấy ánh hào quang rực chói, khiến tâhỳ dòng quản lý Tiểu chủng viện Thủ đức bấy giờ là cha cố người Pháp lấy làm lạ bào về cho quan Chánh Biện ( chủ tỉnh ) Gia Định sự việc qua đời kì lạ của Thiền sư Huệ Lưu. Quan Chánh Biện đích thân cúng viếng giác linh thiền sư và khâm phục nhà Sư chứng đạo của Phật giáo thật là hiếm có. Đồ chúng thâu nhặt xá lợi, xây bả tháp thờ ngài tại Khuôn viên chàu Huê Nghiêm, ngài trụ thế 42 năm, cuộc đời của Thiền sư Huệ Lưu – Đạt Lý tuy ngắn ngủi nhưng sự nghiệp hoằng hóa độ sanh của ngài thật là to lớn biết bao.

Đối với người xuất gai nhập đạo nơi chốn thiênmôn, điều trước tiên là phải học và tuận thủ bốn cuốn luật là: Tỳ ni, Sa di. Oai nghi, Cảnh sách, gọi tắt là bốn cuốn “ Luật Trường Hàng” hay Luật Trưởng hạnh. Đó là Tác phẩm sao lục khắc bản của Thiền sư Huệ Lưu – Đạt Lý lưu lại cho hậu thế.

Quyển Luật Trường Hàng ( trưởng hạnh ) là một tập sách căn bản cho người xuất gia học để tuyển làm Phật làm Tổ.

Trước đây các Giới đàn ờ Nam Bộ lục tỉnh đều lấy 4 cuốn Luật này làm sách khảo thí cho giới tử để tuyển chọn bậc tài đức cho chốn tòng lâm.

Năm nay, ngày 16 tháng 10 năm Mậu Tý ( 2008), THPG TP. Hồ Chí Minh khai mở Đại giới đàn tại chùa Phổ Quang, mang tên “GIỚI ĐÀN HUỆ LƯU”. Đó cũng là một cách tri niệm tiền nhân tiền bối Tổ sư, một bậc cao Tăng thạc đức, một Thiền sư đã gắn đời mình cho việc hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh, một thiền sư đã dám hy sinh thân mạng mình để giữ trọn đạo hạnh cao cả. Đó là tấm gương sáng về đức hạnh, đạo hạnh cho người tu hành, hậu thế noi theo.

BAN KIẾN ĐÀN HUỆ LƯU


Ban thường trực trị sự Thành hội PG Tp.HCM tổ chức đại giới đàn Huệ Lưu trong 3 ngày 13-14-15/11/2008. Hôm nay; ngày 13/11/2008, các Giới tử tập trung đến giới trường và thi sát hạch Phật pháp. Đối với các Giới tử Tăng tập trung tại chùa Phổ Quang, Quận Tân Bình; còn Giới tử Ni tập trung tại chùa Từ Nghiêm, Quận 10. Buổi sáng, Ban Quản Giới tử sinh hoạt với Giới tử, bầu Ban Lãnh chúng và các Tiểu ban; buổi chiều sẽ diển ra cuộc thi khảo hạch Phật pháp.


Với mục đích tạo điều kiện cho Tăng Ni thọ giới pháp tu học, tạo ra tính công bằng, đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc cho cuộc thi; Đại giới đàn Huệ Lưu diễn ra cuộc thi sát hoạch ở 3 nơi. Đối với Tỳ Kheo và Tỳ Kheo ni thi kháo hoạch tại chùa Phổ Quang, Q. Tân Bình với hình thức thi tự luận; Thức xoa ma na thi khảo hoạch tại chùa Từ Nghiêm, Q. 10 hình thức thi tự luận; còn Sa Di và Sa Di Ni thi khảo hạch tại chùa Ấn Quang, Q.10 với hình thức thi tắc nghiệm. Để chuẩn bị thi tốt trong cuộc khảo hoạch giới đàn Huệ Lưu; ngoài việc, các giới tử ôn tập bốn quyển Luật Trường hàng, bộ Phật học phổ thông, hai thời công phu; Ban tổ chức cũng yêu cầu các giới tử ôn tập Hiến chương Giáo hội và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, đây là nội dung ôn thi mới của giới đàn Huệ Lưu 2008. 

Cụôc thi khảo hoạch giới đàn Huệ Lưu 2008 do HT. Thích Trí Quảng, Trưởng Ban Trị sự Thành hội PG Tp.HCM kiêm Trưởng ban tổ chức giới đàn làm Chánh chủ khảo cùng với hơn 50 vị giám khảo khác.

Giới Đàn Huệ Lưu (ngày thứ 2)

Sáng nay; ngày 14/11/2008, tại Hội trường nhà văn hoá chùa Phổ Quang (Q. Tân Bình), Ban thường trực Trị sự Thành hội PG Tp.HCM tổ chức khai mạc Đại giới đàn Huệ Lưu 2008.

Đến tham dự và chứng minh; về Giáo hội có HT. Thích Đức Nghiệp, phó thư ký HĐCM TW GHPGVN; HT. Thích Hiển Pháp, phó pháp chủ HĐCM TW; HT. Thích Tắc Thành, thành viên HĐCM; HT. Thích Trí Quảng, trưởng BTS kiêm trưởng ban tổ chức Đại giới đàn Huệ Lưu 2008; cùng Chư Tôn đức trong HĐCM và HĐTS TW GHPGVN và các Ban Trị sự tỉnh hội PG Vĩnh Long, Đồng Nai, Tiền Giang, Bến Tre cũng về tham dự. Về chính quyền, ông Lê Hoàng Vân, Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo TP; ông Huỳnh Ngọc Thành, Phó giám đốc Sở Nội Vụ - Trưởng ban Tôn Giáo Dân tộc TP; ông Trần Ngọc Bảo, phó Ban Dân Vận Thành uỷ; cùng các cấp chính quyền sở tại Q. Tân Bình, Q. 10, Q. 5 và cùng các Phật tử xa gần khắp nơi về tham dự.

HT. Thích Trí Quảng, trưởng BTS kiêm Trưởng Ban tổ chức Đại giới đàn Huệ Lưu 2008 thay mặt ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc. Với mục đích đào tạo người kế thừa mạng mạch Phật pháp, làm cho Đạo pháp tồn tại lâu dài trên thế gian, hầu làm tốt đời đẹp đạo, lợi lạc quần sanh. Vì thế, công tác khai đàn truyền giới là một trong những trách nhiệm hàng đầu của GHPGVN nói chung, Thành hội PG Tp.HCM nói riêng, cũng là trách nhiệm cơ bản và thiết yếu nhất của những người đệ tử Phật. Vì “Giới luật là thọ mạng của Phật Pháp, Giới luật còn là Phật pháp trường tồn”, nên các Giới tử cần phải ...lắng đọng tâm tư, nhất tâm cầu thọ giới pháp từ Giới sư truyền trao, tạo thành những năng lượng, phát huy nội lực, giữ giới trang nghiêm thanh tịnh, dứt trừ điều ác, tu tập điều thiện, thành tựu công đức, chóng thành Phật quả.

Được biết, Ban tổ chức giới đàn Huệ Lưu 2008 đã nhận 1.413 hồ sơ giới tử đăng ký thọ giới; trong đó, có 256 giới tử thọ Tỳ kheo, 324 giới tử thọ Tỳ kheo ni, 281 giới tử thọ Thức xoa ma na, 262 giới tử thọ Sa di và 290 giới tử thọ Sa di ni. Vì khâu tiếp nhận hồ sơ rất chặt chẽ, nên số lượng hồ sơ giới tử của giới đàn Huệ Lưu 2008 thấp hơn so với Đại giới đàn Linh Nhạc - Phật Ý 2006 (có 1.495 giới tử).

Các Giới tử trong niềm vui hỷ lạc, hân hoan trong ngày thọ lãnh giới pháp đã bày tỏ: Đời xuất gia có 3 lần vui; đó là: ngày Bổn sư cạo tóc cho chúng con khi mới bước chân vào Đạo; lần thứ hai là được thọ Sa di; và lần thứ ba được thọ Cụ túc giới. Tất cả đối với chúng con là một sự thiêng liêng cao đẹp và quý báu. Các giới tử đã ý thức được rằng: “Sanh ta ra là Cha mẹ, trao truyền cho chúng ta giới than huệ mạng là Thầy tổ”, nên các Giới tử sẽ cố gắng giữ tâm kiên cố, nổ lực vướt qua mọi trở ngại, nượng tựa vào chúng đức Tăng già, lấy chí nguyện giải thoát làm mục tiêu, trao dồi hạnh khiêm cung, áp dụng oai nghi tế hạnh xuất gia vào đời sống của người Tu sĩ.

HT. Thích Đức Nghiệp, phó thư ký HĐCM TW GHPGVN; thay mặt TW GHPGVN đã ban đạo từ khuyến hoá đến các Giới tử trong ngày thọ lãnh giới pháp. HT nêu cao tầm quan trọng và ảnh huởng sâu sắc của giới Luật đến đời sống Tăng già của người con Phật. HT nói: Muốn cho ngôi nhà vững mạnh thì phải kiên cố nền móng sao cho chắc chắn để trụ lại với thời gian. Cũng vậy, người đệ tử Phật mới xuất gia; muốn vượt qua các cạm bẫy của cuộc đời, các phong ba bão táp của xã hội, các luồng tư tưởng xấu thì người đệ tử đó phải trang bị cho mình 1 trí tuệ sáng suốt để hoá giải những hiểm nguy của cuộc đời; muốn thế, chúng ta phải nghiêm trì giữ giới cho thanh tịnh. Cuối cùng, HT xin chúc Đại giới đàn Huệ Lưu 2008 được thành tựu viên mãn.

Thay mặt cho Ban tổ chức, HT. Thích Thiện Tánh, phó Ban thường trực Trị sự cảm ơn TWGH, các cấp chính quyền lãnh đạo địa phương sở tại, các Tổ đình, Chùa, Tự viện, Tịnh xá, Niệm Phật đường đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho Đại giới đàn Huệ Lưu 2008 được diễn ra tốt đẹp.

Hôm qua, Đại giới đàn Huệ Lưu 2008 đã diễn ra cuộc thi sát hoạch Giới tử do HT. Thích Trí Quảng làm Chánh chủ khảo.

Chiều nay, giới đàn sẽ diễn ra lễ truyền giới cho giới tử tại chùa Phổ Quang (Q. Tân Bình) với giới tử Tăng; tại chùa Từ Nghiêm (Q.10) với giới tử Ni và chùa Bửu Quang (Q. Thủ Đức) với giới tử Nam Tông."
Cung nghinh chư Tôn đức


Lễ Phật
Giới tràng


TT.Thích Lệ Trang cung an chức sự
Đại diện Ni giới cung an chức sự


Cảm tưởng của giới tử


HT.Thích Đức Nghiệp thay mặt HĐCM TW GHPGVN ban Đạo từ


Giác Thọ (phatgiao.vn)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 7 2011 16:38
 
Toggle bottom modules

Thành Viên WebsiteĐộc giả truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay263
mod_vvisit_counterHôm qua351
mod_vvisit_counterTuần này2563
mod_vvisit_counterTuần trước2462
mod_vvisit_counterTháng này8681
mod_vvisit_counterTháng trước21487
mod_vvisit_counterTổng cộng2522030

We have: 31 guests, 3 bots online
Your IP: 3.208.22.127
 , 
Hôm nay: 26-Tháng 5-2019

Khảo Sát Phật Tử

Bạn có đi chùa thường xuyên không ?
 

Thông Báo Website

Namo Buddhaya !

Website này đang trong thời gian thử nghiệm.

Rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần!