Lễ tưởng niệm và nhập bảo tháp cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu
Lễ tưởng niệm và nhập bảo tháp cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu In
Viết bởi internet   
Chủ nhật, 09 Tháng 9 2012 08:26

http://www.giacngo.vn/thoisu/tintuc/2012/09/09/1AC45B/


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: