Bế mạc Đại giới đàn Huệ Lưu
Bế mạc Đại giới đàn Huệ Lưu In
Viết bởi internet   
Thứ bảy, 02 Tháng 7 2011 08:26

Bế mạc Đại giới đàn Huệ Lưu

Chiều 15/11/2008, Ban tổ chức đã long trọng làm lễ bế mạc Đại giới đàn Huệ Lưu. Tham dự gồm chư Tôn đức HĐCM, HĐTS TW GHPGVN, Thập sư, Ban giám khảo…

HT. Thích Trí Quảng đã ban huấn từ, nhấn mạnh tầm quan trọng của giới luật, đứng đầu trong ba môn hoc, nền tảng của muôn pháp lành. Nhờ giới đã thọ mà hành giả thanh tịnh hoá được tâm thức, tâm đạt định, tuệ phát sinh.

HT. Thích Như Tín báo cáo tổng kết với kết quả:

Giới tử Tăng có 522 giới tử đăng ký cầu thọ giới. Sau khi khảo hoạch có 495 giới tử đạt yêu cầu được đăng Đàn thọ giới, 27 giới tử không đạt yêu cầu, không được đăng Đàn thọ giới kỳ này.


Giới tử Ni có 896 giới tử đăng ký cầu thọ giới. Sau khi khảo hoạch có 826 giới tử đạt yêu cầu được đăng Đàn thọ giới, 70 giới tử không đạt yêu cầu, không được đăng Đàn thọ giới kỳ này.

Có trên 600 Phật tử tại xin đăng ký thọ Bồ Tát giới.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, với tâm trạng tràn đầy hỷ lạc của người vừa đắc giới, đại diện giới tử chân thành dâng lời cảm tưởng:


Nhờ Tam đàn cụ túc hôm nay,

Giới thân chúng con được đủ đầy,

Nương huệ mạng, truyền đăng tục diệm,

Kế thừa công hạnh các bậc Tổ sư ngày trước,

Truyền trì chánh pháp, quảng độ chúng sinh,

Tiếp dẫn hậu lai, thoát khỏi ba đường,

Đồng quy hướng Niết-bàn an lạc...Tuyển Phật Tràng kỳ này thực hiện nghiêm túc việc tuyển chọn, các giới tử không đủ trình độ không được đăng Đàn thọ giới.

Nhà Truyền thống chưa hoàn thiện nên phòng chấm thi chưa được tách biệt.

Đề thi tương đối khó đối với giới tử.
Cầu giới pháp
Quang cảnh buổi lễ bế mạc


Chư Tôn đức chứng minh


HT.Thích Trí Quang ban huấn từ

 

Tin: Uyên Đại Hải, ảnh: Giác Thọ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: